O společnosti

Základní informace

Název společnosti:Lesní stavby, s.r.o.
Právní forma:společnost s ručením omezeným
Sídlo společnost:Palackého 764, 34 22 Nýrsko
IČ:64834042
Rok založení:1996

Stavební firma Lesní stavby, s.r.o Nýrsko zahájila provoz v r. 1997 po privatizaci podniku Západočeské státní lesy Plzeň. Společnost má zavedený certifikovaný integrovaný systém řízení managementu kvality odpovídající požadavkům norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008. Zároveň je firma držitel Certifikátu stavebních dodavatelů.

Hlavním programem firmy je provádění:

pozemních staveb

 • bytové domy, rodinné domy, rekreační objekty, penziony
 • stavby občanské vybavenosti – sportoviště, dětské hřiště
 • průmyslové stavby a výrobní haly

inženýrských staveb

 • účelové komunikace, lesní a polní cesty, cyklostezky
 • mosty menšího rozsahu
 • stavby pro lesní hospodářství
 • opěrné zdi, parkoviště
 • vodovody, kanalizace, plynovody, kabelové trasy
 • vodohospodářské stavby - úpravy toků, protipovodňové stavby, meliorační a jiné.

Lesní stavby, s.r.o. zaměstnávají okolo 150 vlastních pracovníků. Je plně vybavena rozsáhlým vozovým parkem:

 • 42 kusů velké mechanizace (nákladní auta, bagry kolové a pásové, válce, grajder, apod.)
 • 14 malých nákladních automobilů (dodávek)
 • 19 osobních automobilů

Firma má vlastní betonárnu v areálu firmy v Nýrsku včetně příslušné certifikace a vlastní přepravy betonu. Součástí areálu firmy je též pila na výrobu a zpracování dřeva.

Samozřejmostí je množství dalších menších technologicko-mechanizačních zařízení pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb.

Jak velkou, tak i malou mechanizaci firma je schopna pronajmout nebo zapůjčit.

Při své činnosti firma používá především moderní technologie, ale i technologie tradiční. Snaží se dále zlepšovat svůj profil v oblasti ekologie i bezpečnosti práce, dbá na růst kvalifikace svých zaměstnanců. Za hlavní přednost firma považuje technologickou kázeň, dobrou kvalitu řemeslné práce, kvalitní vedení staveb a tím i kvalitu svých produktů.

To, že firma Lesní stavby s.r.o., Nýrsko, je perspektivní a rozvíjející se firma dokazuje její celkový roční obrat firmy:

rokcelkový obrat firmy
v mil. Kč
2015281
2016263
2017265

Vztah k dodavatelům

Firma Lesní stavby, s.r.o. je jednou z větších stavebních firem v Plzeňském kraji. V součastné době u nás pracuje 105 stálých zaměstnanců. V převážné většině zakázek jsme generálním dodavatelem stavby. Naším cílem je maximální spokojenost investorů. Z tohoto důvodu vybíráme všechny subdodavatele velmi zodpovědně a vyžadujeme od nich stejný profesionální přístup. Při výběru subdodavatelů se řídíme zásadami.

 • Subdodavatele vnímáme jako naše rovnocenné partnery
 • K uzavření smluvních vztahů používáme firemní vzorové smlouvy, které jsou upravovány na základě požadavků. Všeobecné smluvní podmínky se nemění.
 • Naším dlouhodobým cílem je spolupráce s ověřenými subdodavateli, kteří trvale a kvalitně plní naše požadavky.
 • Spolupráci preferujeme se subdodavateli v regionech, kde působíme. Vždy však požadujeme kvalitní dodávku ve stanoveném termínu a za sjednanou cenu.
 • Finanční požadavky k subdodavatelům vždy plníme.

© Lesní stavby s.r.o. Nýrsko 2019 - Všechna práva vyhrazena.

realizace Jaroslav Stýblo